Ledare nr 140 i nr 4, 2001

 

2001, nr. 4, s. 1 - 1.

Innehållsförteckning med länkar till artikelsammanfattningarna.

Snart har en termin gått och det lackar mot jul. Planer, förhoppningar och föresatser har prövats mot verkligheten och det är dags att sammanfatta och reflektera över terminens erfarenheter: Vad har jag gjort som varit riktigt bra? Hur kan detta bli ännu bättre? Vad har fungerat mindre bra, och hur kan jag förbättra detta på kort sikt och på lång sikt? Vilka förhoppningar och farhågor har jag inför våren? Hur kan jag tillsammans med kollegor skapa en lärande gemenskap för att förbereda och initiera vårens utvecklingsarbete på bästa sätt?

Som vanligt är det redaktionens förhoppning att Nämnaren ska kunna vara en källa att ösa ur och något som kan stödja, inspirera och berika alla lärare som undervisar i matematik. Vår strävan är att i varje nummer presentera spännande utvecklingsarbete för alla åldrar och vår förhoppning är att våra läsare studerar såväl på bredden som på djupet, dvs nyfiket lär av kollegors erfarenheter från alla stadier.

Med artikeln Leken på Jätten gör vi åter ett besök på Gläntan. En påse och en låda ger exempel på hur man kan göra en förstaklassares första möte med matematiken lustfyllt och kreativt. I Mångfald och kommunikation möter vi en erfaren mellanstadielärare som under många år arbetat traditionellt läroboksbundet, men som nu utvecklat nya arbetssätt där samtal och mångfald vad gäller metoder och lösningar berikar undervisningen. I Samtalsmiljöer får vi möta Mrs Nelson och hennes spännande försök att förverkliga en matematisk samtalsmiljö i en amerikansk skola. En inblick i utvecklingsarbetet i Tyskland ges i Matematikinlärning genom upptäckande, där lärandet beskrivs som en aktiv process fylld av naturlig nyfikenhet och upptäckarglädje.

Inte bara enskilda lärare eller skolor utan även hela kommuner kan kompetensutvecklas. Ett utvecklingsarbete växer fram ger exempel på hur ett skräddarsytt program tas fram genom dialog och analys av behov och möjligheter. Exempel på samarbete och utbyte av erfarenheter på nordisk nivå, denna gång från våra danska vänner, ger Farlige små tal - helt konkret och Problemavdelningen som denna gång har hämtat sina problem från vår danska "kollega", Matematik. Som ett led i vårt nordiska samarbete har vi valt att inte översätta.

Ett "kryptiskt" stråk går genom numret med hjälp av Uppslagets krypteringssnurra, Om kryptering och Sesam öppna dig. Ytterligare ämnesfördjupning och utmaning för tanken erbjuds med Boolesk algebra. Många knapriga julnötter att knäcka finns därtill i DPL, i Problemavdelningen och på Kängurusidan.

Så till sist en God Jul och ett Gott Nytt År från redaktionen!