Ledare 143 i nr 3, 2002

 

2002, nr. 3, s. 1 - 1.

Innehållsförteckning med länkar till artikelsammanfattningarna.

Ett nytt läsår har börjat, men sommaren hänger kvar när detta skrivs. I valrörelsen är skolan med i alla debatter. Att lärarna är vår viktigaste resurs verkar flera partier ha insett, i alla fall i retoriken. Flera av artiklarna i detta nummer ger exempel på lärarens betydelse. De visar på vilka möjligheter lärare på olika stadier har att hjälpa sina elever att utveckla kunskaper, intresse och självförtroende i matematik.

Från en konferens kring projektet Matematik från början kommer två bidrag, Förskolans matematik och En matematikers syn på lärande i förskola och skola. Från olika perspektiv diskuteras barns lärande och vikten av att matematiken inte bara blir ett skolämne. Artiklarna visar lärarens betydelse för att lyfta fram matematik i barns vardag och göra den spännande.

I Berätta vad du tänker! redovisas inslag i en studie från en färsk doktorsavhandling. Artikeln problematiserar hur lärare ställer frågor till elever. Den pekar på möjligheter i att ta utgångspunkt i en elevs svar även om det först verkar orimligt.

I det här numret avslutas serien Samtalsmiljöer med en fjärde artikel från ett stort USA-projekt. Även här diskuteras lärarens roll i kommunikationen med elever för en framgångsrik matematikundervisning.

Skolans algebraundervisning har aktualiserats flera gånger under de senaste åren, inte minst i Nämnaren. Vilket kunnande i algebra är egentligen nödvändigt/tillräckligt, för medborgarkompetens/för vidare studier i matematik? Detta behandlas i Behöver alla lära sig algebra? och i debattinlägget kring nybörjarstudenternas förkunskaper.

Matematiktävlingar - kan de bidra till ett ökat intresse för matematik? Kängurutävlingen - Matematikens Hopp är säkert välkänd för våra läsare, men hur är det med andra tävlingar? I Matematiktävlingar, Lagtävlingen Unga Matematiker och på Kängurusidan beskrivs tävlingar som är öppna för svenska elever. Några är nya, några har funnits i många år, några är individuella, några är lag- tävlingar ...

Redaktionen hoppas att detta nummer ska inspirera och medverka till en hösttermin med många fina matematikuppleveleser för både lärare och elever runt om i Sverige.

Vi välkomnar läsare att sända oss synpunkter på detta nummer och förslag till innehåll i kommande nummer! Inte minst gäller det alla nytillkomna prenumeranter som vi fått senaste halvåret!

Välkomna till ett spännande läsår i matematikens tecken!