Forskningsmedel för studier om matematikutbildning

 

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté har beslutat om bidrag för projekt för 2006 och framåt. Två projekt berör matematikämnet

- Att bli en "mattemänniska". Matematiska undervisningspraktiker, skolklimat, identitet och kön i förskola och skola (Lärarhögskolan i Stockholm, Dnr 3278).

- Matematikens och naturvetenskskapens texter och språk i prov (Umeå universietet, Dnr 3195).

Läs sammanställningen över alla beslutade bidrag ...