Kängurusidan i Nämnaren

 

I tidskriften Nämnaren finns i varje nummer en Kängurusida. Den innehåller information och nyheter kring Kängurutävlingen, samt Känguruproblem att arbeta med i klassrummet. Här nedan finns några Kängurusidor att ladda ner som pdf-filer.

Nämnaren nr 1, 2006

Nämnaren nr 4, 2005

Nämnaren nr 3, 2005

Nämnaren nr 2, 2005

Nämnaren nr 1, 2005

Nämnaren nr 3, 2004

Nämnaren nr 2, 2004

Nämnaren nr 1, 2004

Nämnaren nr 4, 2003

Nämnaren nr 3, 2003

Nämnaren nr 2, 2003

Nämnaren nr 1, 2003

Nämnaren nr 4, 2002

Nämnaren nr 3, 2002

Nämnaren nr 2, 2002

Nämnaren nr 1, 2002

Nämnaren nr 4, 2001

Nämnaren nr 3, 2001

Nämnaren nr 2, 2001

För att du ska kunna läsa en pdf-fil behöver du programmet Acrobat Reader. Skulle du inte ha det så finns det att hämta kostnadsfritt här. Vi har även en informationssida där du kan få veta mer om pdf-filer.