Anmälan Kängurutävlingen 2003

 

kangaroo3.jpgTorsdagen 20 mars genomförs för femte året i Sverige Kängurutävlingen – Matematikens hopp! Den främsta avsikten med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik. Problemen är valda så att de ska erbjuda utmaningar för alla elever. Avsikten med Kängurutävlingen är inte att pröva vad eleverna kan utan att eleverna ska få upptäcka att problemen kan vara ett sätt att lära sig ny, spännande matematik. Låt därför alla elever delta, och använd klassens gemensamma erfarenheter som utgångspunkt för vidare arbete. Det är mycket svårt att få alla rätt, men alla elever ska kunna klara några problem. Det första mötet med problemen ska därför sen följas upp med gemensamt arbete i klassen.

Vem kan vara med?
Vi erbjuder tre klasser, Ecolier för elever i åk 3–4, Benjamin för elever i åk 5–7 och Cadet för elever i åk 8–9. Kängurutävlingen vänder sig till alla elever, men det är inget krav att alla deltar för att klassen ska få vara med.

Om vi inte kan den 20 mars?
För dem som inte har möjlighet att delta den 20 mars kan perioden 21 – 28 mars användas som tävlingsperiod.

Hur går det till och hur anmäler vi oss?
Till alla som anmält sig kommer ett informationshäfte med problem för kopiering, lösningar, kommentarer och förslag till vidare arbete att sändas ut under vecka 11.
Anmälan kan ske på två olika sätt:

  På nätet
För att anmäla sig här behövs ett lösenord. Det finns i det utskick som gått till matematikansvarig på din skola. Informationshäftet kommer att skickas ut med e-post som ett PDF-dokument.
Anmäl dig här!

  Per post
Fyll i anmälningsblanketten. Samla hela skolans anmälningar på en blankett. Skicka den tillsammans med ett C4-kuvert för varje tävlingsklass ni vill delta i. Om ni anmäler till alla klasser skickar ni alltså 3 kuvert. På kuverten skriver ni kontaktlärare, skolans namn och adress. Frankera varje kuvert med 11 kr, porto för upp till 100g. I kuvertet kommer vi att skicka tillbaka häftet.
Ladda ner anmälan som pdf-dokument (ca 28 kB).

När ska anmälan vara inne?
Vi vill ha anmälningarna senast 14 februari.

Kan man se exempel på problemen?
På Kängurusidorna finns tidigare års problem och förslag på hur man kan arbeta med dessa.

Var kan jag få mer information?
Fortlöpande information finns på Kängurusidan. Ni är också välkomna att skriva till oss på kanguru@ncm.gu.se eller kontakta

Karin Wallby
tel 031 - 773 2196

Ronnie Ryding
tel 031 - 773 2286

Göran Emanuelsson
tel 031 - 773 2240

Susanne Gennow
tel och fax 08 - 755 73 10 eller
susanne.gennow@dagy.danderyd.se – skriv Kängurutävlingen i meddelanderaden.