Nämnaren Tema 2

 

NT1.jpg

ISBN 91-88450-06-6

Beställ via toppmenyalternativet Beställ ».

namnar-dekorkant.jpg matematik - ett kommunikationsämne
Boken behandlar matematikundervisningen i grundskolan, och ger exempel från åtta områden.
Dessa har valts med tanke på nyheter i kursplanen till Lpo 94, och vad som behöver konkretiseras.

I varje kapitel finns elevaktiviteter och studieuppgifter för lärare att utgå från i ämnesdiskussioner och fortbildning. Dessutom finns litteraturförslag. Kursplan och betygskriterier för matematik i grundskolan ingår.

Innehåll:
Arbetssätt och arbetsformer
Samtal och resonemang
Problemlösning
Ett kulturarv
Minirälnare
Talmönster
Rumsuppfattning
Statistisk kommunikation