Nyhetsarkiv 06-1

 

OBS! Länkar på denna sida kan vara brutna!

2006-03-17
Hälften klarar inte matten

GP

Både svaga och duktiga får hjälp i matematik

GP

Ny webbplats för information om skolrelaterad forskning

Skolporten

2006-03-16
Baylan mindre bekymrad för generellt kunskapstapp än för ungas problem i invandrartäta skolor  

GP

Kängurudagen 2006

NCM/Nämnaren

Begåvade elever misslyckas i skolan

Lärarnas tidning

Försämrat siffersinne i Japan

IVA

Klasslärarsystemet utnyttjar inte lärarkompetensen i bl a matematik

GP

Konstutställning med räknesnurror och lekfull matematik

Mora Tidning

2006-03-14
Stimulansbidrag för ämnesundervisning på modersmål

Myndigheten för skolutveckling

Fler än var fjärde lärarstudent kan inte lära elever läsa, skriva och räkna

SvD, LR & högskolan.net

Tvåspråkiga lärare kan lösa skolans kris

GP

2006-03-13
Kunskapskris i skolan

GP

2006-03-10
Disputationer i matematikdidaktik i vår

Forskarskolan & LHS

Area of the brain linked to dyscalculia

999 Network

2006-03-08
14 mars Matematikens dag i Stockholm

Kompetensfonden

Chalmersprojekt till grund för matematiksatsning i Norge

Kunnskapsdepartementet

Klassmorfar samtalar om matte

Norrköpings Tidningar

Studenter klarer ikke barnematte

Aftenposten

Kalkulatoren får delvis skylden for dårlige mattekunnskaper

Aftenposten

2006-03-07
Umeå universitet får beröm för introduktionskurser i matematik

HSV

2006-03-06
Utländsk bakgrund spelar mindre roll för betygen

SCB

Bättre samverkan kärnämnen/karaktärsämnen

Utbildnings- och kulturdepartementet

2006-03-03
Fagligt løft til engelsk, matematik og naturfag

Undervisningsministeriet, Danmark

2006-03-02
LR saknar utlovade miljarder till lärarfortbildning och skolrelevant forskning

Skolvärlden

Ge matematik större vikt vid ansökan till civilingenjörsutbildningen

Högskoleverket

Rysk matematiker struntar i miljonvinst

DN

Norska barnehagen har fått ny rammeplan – med matematik

Kunnskapsdepartementet

Bristande likvärdighet och låga resultat i matematik i Malmö

Skolverket

2006-03-01
Förslag till ny rektorsutbildning

Myndigheten för skolutveckling

Alltför få klarar utbildningen till ingenjör i tid

GP

2006-02-28
Kaos, bildanalys, sudoku och origami för 4400 gymnasister

Lunds universitet

11 motiv till att välja matematik i gymnasieskolan

Aftenposten

2006-02-27
Hur lär man sig matematik?

ur.se

Gy 2007: Läget för NV, Bi, Fy, Ke och Ma, (pdf, ca 20K)

Skolverket

Ny tidning för chefer i skolan

Lärarförbundet

Beslut om den nya högskolan

Riksdagen

2006-02-24
NOMAD flyttar till Danmark

NCM

Matematik - uppfunnen eller upptäckt?

Forskning och framsteg

Civilingenjörsutbildningen förlängd till fem år

Newsdesk

Matematik populärt fördjupningsämne bland lärarstuderande i Norge

2006-02-23
Matematikprofilklasser kvar

GP

2006-02-21
Varför gynna fotbollsspelare men inte matematiker?

GP

Mer kunskap - en modern svensk utbildningspolitik

Allians för Sverige

Avhandling: Debatter och diskussioner kring skolämnena NV, Ma o Te

Newsdesk

2006-02-20
Rektor vill lägga ner profilklasser i matematik

GP

2006-02-16
Beslut om stöd till matematikundervisning på modersmål

Utbildnings- och kulturdepartementet

Matte- och läsproblem har ofta samband

Skolvärlden

Tre av fyra civilekonomstudenter underkända på matematiktentamen

Borås Tidning

Matematik på samiska

Norrbottens-Kuriren

Framgångsrikt samarbete i  matematik mellan skola och högskolan

NSF

Nytt internationellt matematikpris till Lars Hörmander

Lunds universitet

2006-02-15
Pythagoras i Skövde konsthall

Skovde.se

Arbetslös elektroingenjör: släng inte bort era liv på långa utbildningar

Aftonbladet

2006-02-14
Sänk inte kunskapskraven för yrkeseleverna – höj kvaliteten på utbildningarna istället!

LO

2006-02-13
Intensivt arbete med språk och matematik ger resultat

DN

Konferenser om matematik för flerspråkiga

Myndigheten för skolutveckling

2006-02-10
Ingvar Lindqvistpriset i matematik till lärare i Rinkeby

KVA

Tydligare, färre och tidigare mål för grundskolan

Utbildningsdepartementet

Matematikglädje på allvar

Änggårdens förskola och Ulricemans kommun

2006-02-08
Science and Math Education in American Competitiveness Initiative

NSTA

2006-02-06
Realfagskris?

Bergens Tidende

Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö

Sydsvenskan

Nämnaren nr 1 på gång ...

NCM/Nämnaren

2006-02-04
Klassrummet - statistik i undervisningen

SCB

2006-02-03
Ökat utrymme för matematik

Lärarförbundets tidningar

State of the Union Address: Encourage children to take more math and science

The White House

Barn med utländsk bakgrund klarar sig allt sämre i skolan

DN

Matematik måste präglas av respektive programs yrkeskaraktär

Utbildningsdepartmentet

Ekvation i bröllopsgåva

Borås Tidning

2006-02-02
Riv upp gymnasiereformen från grunden

Folkpartiet/Newsdesk

Det behövs mycket mer till matematiken

Skolvärlden

2006-02-01
Förslag till nya kursplaner i matematik för gymnasiet

Skolverket

2006-01-31
Ny professor skall göra naturvetenskapen förståelig

Chalmers

Mer fokus på matematik i gymnasieskolan

Sydsvenskan

2006-01-30
Kollegieblocket - en inspirationsplats för lärare i matematik

NCM

Nya satsningar på matematik mötte luttrad publik

Malmö högskola

Grundläggande ställningstaganden om matematikundervisning

MAA

Interpellationsdebatt om förkunskapsproblem i matematik

Sveriges riksdag

Undervisar i matematik på kurdiska och arabiska direkt i klassrummet

Lärarnas tidning

Datorvana elever klarar sig bättre i skolan, särskilt i matematik

PISA, OECD

2006-01-27
Nämnarenstipendiater utsedda vid Matematikbiennalen i Malmö

Nämnaren

2006-01-26
Satsning på matematik

Utbildningsdepartementet

2006-01-25
Skolministern inviger Matematikbiennalen

Utbildningsdepartementet

Nytt nationellt centrum för språkutveckling

Myndigheten för skolutveckling

Stor oro i England över vuxnas baskunskaper i matematik

The United Kingdom Parliament

2006-01-24
Satsning på kompetensutveckling för lärare i matematik

Helsingborgs dagblad

Matematiklektioner från sju länder på video för lärarutbildning och kompetensutveckling

RBS

2006-01-23
Medelsta-Matematik III – Eleverna räknar

Örebro universitet

Finalen avgjord i Högstadiets matematiktävling

Svenska matematikersamfundet

Är geometrikunnande medfött?

GP/TT

Protest mot matematikundervisning i 40-grupper

GP

2006-01-20
Fokus på begrepp gav stipendium till matematiklärare

Helsingborgs Dagblad

2006-01-19
Teknologer väcker mattelust i förorten

Svenskt näringsliv

Bästa skolan ska utses

Utbildningsdepartementet

2006-01-18
Ny myndighet för nätverk och samarbete inom högre utbildning

Utbildningsdepartementet

Curlingkapten: Min bästa lärare

Skolvärlden

Behovet av kompetensutveckling i matematik kartläggs

Skolvärlden

Matematikbiennalerna - en unik form av komptensutveckling

Skolvärlden

Ny storsatsning på matematik

Skolvärlden

2005-01-17
Sänk inte målen för gymnasieskolans kärnämnen

Lärarnas tidning

HeyMath! - lärplattform i ropet

Kollegiet

2006-01-15
It´s a magnificent time to know math

Business Week

Vetenskapsteater om Fermats gåta

KVA

2006-01-13
Matte mot segregation på Chalmers

Broderskap

Spel och pussel i matematik

Micromath

Individuella utvecklingsplaner

Myndigheten för skolutveckling

Vanliga missuppfattningar i matematik

Teachers

2006-01-12
Årets regleringsbrev till statliga myndigheter

ESV

Att utveckla den högre utbildningen

Rådet för högre utbildning

2006-01-11
Det lönar sig att satsa på förskolan

California Department of Education

Godkänt matematikprov behörighetskrav för engelska lärare

Lärarnas tidning

2006-01-10
Jakten efter stora primtal fortsätter

DN

Allt färre läser högre gymnasiekurser i matematik

Skolledningsnytt

2006-01-08
Amerikanska elever har blivit bättre i matematik

Education Week

Nationella säkerhetsskäl bakom storsatsning på språkutbildning

The Washington Post

2006-01-05
Stärk rektorernas utbildning och uppdrag

DN

2006-01-04
Kampen om global kontroll över tiden

SvD

Svenskt Näringsliv oroas över försämringarna i matematik

Ny Teknik

2006-01-03
Regeringen vill införa auktorisation av lärare

DN

Saknar högskolans lärare distansutbildarkompetens?

IT-universitetet i Göteborg

Svagt intresse för lärarutbildning i matematik

DN