NOMAD 10(2), 2005. Secondary mathematics teachers' beliefs about mathematics assessment

Secondary mathematics teachers' beliefs about mathematics assessment and components that influence these beliefs
 

ANASTASIOS N. BARKATSAS & JOHN A. MALONE

Abstract
The espoused beliefs of 465 secondary mathematics teachers regarding mathematics assessment are the focus of this study. The data for this investigation were collected using a 19 items questionnaire. There is evidence from this study that there are teachers who espouse a 'socio-constructivist' orientation to mathematics assessment, teachers who espouse a 'problem solving' orientation to mathematics assessment and teachers who espouse an 'accountability' orientation to mathematics assessment.

Sammanfattning
Fokus för denna studie utgör de uttalade uppfattningar (beliefs) om utvärdering i matematik som innehas av 465 grekiska matematiklärare på de stadier som motsvarar grundskolans högre årskurser och gymnasiet. Data insamlades med en enkät som omfattade 19 frågor. Studien ger belägg för att det finns lärare som ger uttryck för en socio-konstruktivistisk orientering, lärare som ger uttryck för en problemlösnings -orientering och lärare som ger uttryck för en orientering som betonar ansvarighet i fråga om utvärdering i matematik.

ANASTASIOS N. BARKATSAS
Adjunct Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Greece and Head of the Mathematics Faculty, St Joseph's College, Melbourne, Australia

JOHN A. MALONE
Professor of Mathematics Education, Curtin University of Technology, Australia