NOMAD 9(2), 2004. Mathematics at work: Researching adults’ mathematics-containing competences

 

TINE WEDEGE

Abstract
In the workplace, mathematics is integrated in three dimensions of technology in technique and machinery, in work organisation and in human competences and
qualifications. In the article, methodology in researching mathematics-containing competences is the focus. It is argued that the complexity in adults’ mathematics at work has to be investigated in a borderland between mathematics education and adult education research, where the import and reconstruction of theories and concepts are important tasks. An operational methodology, based on a model for analysing numeracy, is presented. This methodology by virtue of the conceptual development associated with it has also been useful in teacher training.

Sammendrag
Matematik er integreret i teknologiens tre dimensioner på arbejdspladsen: i teknik/maskineri, arbejdsorganisering og menneskelige kompe-tencer/kvalifikationer. I denne artikel er fokus på metodologi for undersøgelser af disse matematikholdige kompetencer. Der argumenteres for at kompleksiteten i voksnes matematik i arbejde skal undersøges i et grænseland mellem matematikkens didaktik og forskning i voksenuddannelse, hvor import og rekonstruktion af teorier og begreber er vigtige opgaver. Desuden præsenteres en operationel metodologi, baseret på en arbejdsmodel for numeralitet, som netop i kraft af begrebsudviklingen har vist sig også at være nyttig i læreruddannelse.

TINE WEDEGE
Tine Wedege, Ph. D., is associate professor at Roskilde University, affiliated with the Centre for Research in Learning Mathematics. Her research interests include social and affective dimensions of adult mathematics education, mathematics in the workplace and identity of the research domain.