Direktiv till utredningen om grundskolans mål- och uppföljningssystem

 

Som vi tidigare informerat om har regeringen tillsatt en utredning som skall se över grundskolans mål- och uppföljningssystem. Syftet med utredningen är att skapa färre och tydligare mål så att fler elever ges förutsättningar att klara skolan. Utredaren ska också pröva behovet av nationella mål i lägre årskurser.

Läs direktiven