Läsa, skriva, räkna - satsningen 2011

Statsbidraget för att stärka arbetet med "läsa, skriva, räkna" omfattar år 2011 400 miljoner kronor. Ansökan och uppföljning ska vara Skolverket tillhanda senast 25 februari 2011. Statsbidraget utbetalas i slutet av mars månad. 

Läs vidare, [Skolverket] ...