Medskick – Nämnaren 2015

Tidskriften Nämnaren utges från Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM och vänder sig till lärare, lärarutbildare, lärarstuderande, skolledare och andra som är intresserade av matematikutbildning. Den utkommer med fyra nummer per år, februari, april, september och november. Tidskriften publicerar även material på Nämnaren på nätet, ncm.gu.se/namnaren.

Antalet prenumerationer var under 2014 ca 4000 varav många är skolprenumerationer, vilket gör att Nämnaren når ännu fler läsare.

Själva tidskriften Nämnaren är reklamfri. Däremot tas reklam emot i form av medskick, förtryckt eller som tryckfärdig pdf. Prov lämnas till Nämnarens redaktion för granskning och godkännande.

Storlek A5:
10000 kr exkl moms

Storlek A4, falsat till storlek A5:
15000 kr exkl moms

Andra format enligt överenskommelse.

I de fall tryckfärdig pdf lämnas tillkommer tryckkostnad.
Vi vidarebefordrar i dessa fall pdf till aktuellt tryckeri.
Kontakta redaktionen vid eventuella frågor och för bokning.

Redaktionen

Kontakt: Calle Flognman