EU-samarbete kring basfärdigheter

I maj 2009 beslutade den Europeiska unionens råd om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete (”Utbildning 2020”/"ET 2020"). 

"Strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete ('Utbildning 2020')", [europa.eu] ...

Strategic framework for education and training, [ec.europa.eu] ...

"Strategic framework for European cooperation in education and training (‘ET 2020’)", [europa.eu]

Med detta dokument som bakgrund fattade rådet i november 2010 beslut om målsättningen för arbetet med grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap (MNT/MST). 

"Höjning av nivån på de grundläggande färdigheterna inom ramen för det europeiska samarbetet", [europa.eu] ...

"Increasing the level of basic skills in the context of European cooperation on schools for the 21st century", [europa.eu] ...

En arbetsgrupp med företrädare från 21 länder har nyligen bildats för att i samverkan 

promote the implementation of this agenda through the use of peer learning between policy makers and other experts in the field. Through this exercise the group should identify effective policy measures to improve the performance of low-achievers in MST as well as to promote high-quality MST teaching and learning for all in Europe. The group's policy conclusions will be widely disseminated among policy makers and stakeholders.

Thematic working group on mathematics, science and technology (MST) at the European Commission - Directorate general for education and culture, [kslll.net] ...

Rådet för utbildning, ungdom och kultur den 14 februari 2011, [Regeringen] ...

Från tidigare Aktuellt

Om Europa och EU-samarbete ...