Beslut om ämneslärarexamen

Högskoleverket har i dag beslutat om vilka lärosäten som beviljas eller får avslag på sina ansökningar om att få examinera lärare i årskurs 7—9 respektive gymnasieskolan i en rad olika ämnen.

I december förra året fattade Högskoleverket beslut om vilka högskolor och universitet som får examinera förskollärare, grundlärare och yrkeslärare. Nu släpps besluten om den nya ämneslärarexamen för lärare i årskurs 7—9 och gymnasielärare. Alla universitet och högskolor som vill examinera ämneslärare måste ansöka om tillstånd hos Högskoleverket.

Totalt 26 respektive 27 lärosäten ansökte om ett eller flera examenstillstånd för ämneslärare i årskurs 7—9 och gymnasieskolan. Beslut om examenstillstånd för Högskolan Kristianstad och Lunds universitet tas i februari. Bland dem som beviljades flest tillstånd finns Göteborgs universitet, Linköpings universitet samt Linnéuniversitetet.

Regeringen fattar beslut om de ansökningar som kom från Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Jönköping och Stockholms musikpedagogiska institut. Högskoleverket har dock yttrat sig om dessa ansökningar.

Sammantaget kan man läsa till ämneslärare i matematik vid 13 lärosäten för åk 7-9, respektive 12 lärosäten för gymnasiet.

Läs mer, [HSV] ...

Här kan du ta ämneslärarexamen, [DN] ...

Kvalitetskraven måste komma i första hand, [LR] ...

Bra att Chalmers nu får utbilda lärare!, [Västsvenska Industri- och Handelskammaren] ...

Suvi Panas är en av de första studenterna på Chalmers lärarutbildning, [www.lararnasnyheter.se] ...

Nya beslut om ämneslärarexamen i dag, [HSV] ...

Fakta om de nya lärarexamina och sammanfattning över lärosäten med examensrätter, [HSV] ...

Från tidigare Aktuellt

Lärarexamen ...