NOMAD 9(2), 2004. Mathematical belief research in Finland

 

ERKKI PEHKONEN and MARKKU S. HANNULA

Abstract
In this paper we give a brief overview of the present state of belief research done in Finland. The Finnish research on mathematical beliefs has recently flourished because of three different sources of funding provided by the Academy of Finland: 1) a national graduate school for mathematics, physics, and chemistry teachers, 2) a series of international MAVI workshops, and 3) research projects on affective issues in mathematics. The Finnish research has contributed especially to understanding the development of beliefs during teacher education and to the development of theoretical foundation of belief research as well as some new methodological solutions.

Sammanfattning
Artikeln ger en kort översikt över tillståndet hos forskningen om matematiska föreställningar i Finland. Den finska forskningen om mate-matiska föreställningar har blomstrat de senaste åren på grund av tre olika re-surser från Finlands Akademi: 1) En nationell forskarskola i matematik, fysik och kemi för lärare, 2) en serie av internationella MAVI-verkstäder och 3) forskningsprojekt om affektiva aspekter på matematik-. Den finska forskningen har i synnerhet befrämjat för-ståelsen av föreställningarnas utveckling under lärarutbildning och utvecklingen av den teoretiska grunden för föreställnigsforskning, samt erbjudit några nya metoder.

ERKKI PEHKONEN
Dr. Erkki Pehkonen is professor in the field of mathematics and informatics education at the University of Helsinki in Finland. He is interested in problem solving with a focus on motivating middle grade pupils, as well as in understanding pupils’ and teachers’ beliefs about mathematics teaching.

MARKKU HANNULA
Markku Hannula has just finished his Ed.D. studies at the University of Turku where he works as a researcher. His research interests include issues of affect and gender in mathematics education and understanding of mathematical concepts.