Det amerikanska näringslivet satsar på matematikutbildning

 

General Electric, IBM, Toyota, Kellogg's och nu senast Raytheon är exempel på företag i USA som engagerat sig i utvecklingen av skolans matematikundervisning och medverkar i olika typer av satsningar.

När får vi se motsvarande engagemang och insatser från svenskt näringsliv och svenska storföretag som Ericsson, Hennes&Mauriitz, Nordea, TeliaSonera, AstraZeneca, ABVolvo, Svenska Handelsbanken, Föreningssparbanken, SEB och Sandvik med ett sammanlagt börsvärde som överstiger 1000 miljarder kronor?