YH-myndigheten redovisar regeringsuppdrag om validering

Yrkeshögskolemyndigheten redovisade den 22 december ett regeringsuppdrag om insatser kring validering, av huvudsakligen generella och yrkesrelaterade kompetenser.

Uppdraget handlade om att säkerställa en nationell struktur för validering, framtagande av kriterier för validering, riktlinjer för kvalitetssäkring och dokumentation samt utveckling och ansvar för en webbaserad informationsplattform.

Läs vidare [Myndigheten för yrkeshögskolan] …

Fler ska få kunskaper validerade, [www.regeringen.se] ...

Skärpta krav på kommunala vuxenutbildningar, [sverigesradio.se] ...

Läs NCM-rapporten om validering av vuxnas matematikkunnande [NCM] …