Kaosets matematik

Axess-TV sänder dokumentär om kaosets matematik:

1889 upptäckte Henri Poincaré fjärilseffekten och att solsystemet i sig inte är stabilt. Samtidigt studerade Aleksandr Lyapunov stabiliteten och instabilitetens matematik och hans arbete öppnade för den moderna idén om "tipping point".

Poincaré blev förfärad över sin upptäckt och arbetade aldrig vidare på den medan Lyapunov tog sitt liv. Deras arbete fick inte den uppmärksamhet som det förtjänade och vi fortsatte att leva i Newtons stabila värld - fram tills 1970-talet när matematiker med hjälp av datorer upptäckte vad Poincaré och Lyapunov långt tidigare sett.

Denna matematik berättar att alla system har inbyggda instabiliteter men trots det har vi inte lyssnat, och nu när vi närmar oss så kallade "tipping points" i både ekonomin och klimatet frågar filmen ifall vi kan fortsätta att ignorera fakta.

Sändningstider
2011-01-06 kl. 22:00
2011-01-08 kl. 10:00
2011-01-09 kl. 23:10
2011-01-10 kl. 08:30
2011-01-11 kl. 18:30
2011-01-12 kl. 23:00

Matematiken och världen, [Axess] ...

Från tidigare Aktuellt

Om kaos ...