Kleindagarna-ämnesfördjupning för gy-lärare

Är du gymnasielärare i matematik som vill hitta nya sätt att ta upp modern matematik i undervisningen?
Från och med höstterminen 2011 kommer nya programplaner att gälla för matematikundervisningen på gymnasiet. I och med detta kommer vissa områden att få större omfång som: talteori, kombinatorik, geometri, modellering och datorlösningar av differentialekvationer.

Det är just dessa fem områden som kommer att behandlas i en serie workshops den 17-19 juni på Institut Mittag Leffler i Djursholm utanför Stockholm, tillsammans med forskare och lärare på universitet. Syftet är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa ökad kommunikation och kunskap om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation.

Läs vidare, [NCM] ...

Ansök senast 15 februari 2011!