2011

Några intressanta iakttagelser om 2011.

2011 är ett primtal, dvs ett naturligt tal som är större än 1 och som bara är jämnt delbart med två naturliga tal: sig självt och 1.

Men, adderar man nedanstående på varandra följande primal så får man

157+163+167+173+179+181+191+193+197+199+211 = 2011

Källa:
Marcus du Sautoy, [Twitter] ...
2011, [Wolframalpha] ...