Högre matematikkurser lockar fler elever

Sedan de nya tillträdesreglerna till universitet och högskolor började tillämpas 2010 läser eleverna i betydligt högre utsträckning kurser som ger dem meritpoäng, skriver Skolverket i en ny rapport. Om en elev blir godkänd i en matematikkurs ett steg över vad som krävs för behörighet på universitets/högskoleutbildningen eleven söker, får vederbörande 0,5 meritpoäng. Vidare ger en matematikkurs två steg över vad som krävs för behörighet ytterligare 0,5 meritpoäng. Om matematik inte krävs för behörighet ger Mate- matik B eleven 0,5 meritpoäng.

Eftersom minst betyget Godkänt i kurserna Matematik B – E ger eleverna meritpoäng (förutsatt att Matematik E inte krävs för behörighet) har andelen elever som läser dessa kurser ökat märkbart. Antalet elever som läser Matematik B ökar med 7 procent, Matematik C med 12 procent, Matematik D med 9 procent och Matematik E med hela 33 procent. Våren 2009 hade 10 procent av alla elever med slutbetyg ett betyg i Matematik E. Våren 2010 var motsvarande andel 13 procent. Andelen med betyget Mycket väl godkänt sjunker dock från 37 procent förra läsåret till 28 procent detta läsår. En möjlig förklaring till detta är att det endast krävs godkänt betyg för att få meritpoäng för kursen. Andelen som inte uppnått godkänt betyg ökade något för samtliga matematikkurser vilket kan bero på att elever som valt att gå dessa med syftet att erhålla meritpoäng, inte klarat kurserna.

Läs mer, [Skolverket] ...

Från tidigare Aktuellt

2010-12-14 Bättre matematikkunskaper hos nybörjare på KTH? ...