Riksdagen sa ja till utbildningsbudgeten för 2011

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 54,5 miljarder kronor till utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning för 2011. Den pågående MNT-satsningen förlängs med ett år och omfattar 400 milj under 2011-2012.

Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning, [Riksdagen] ...

Från tidigare Aktuellt

Budget 2011: Fortsatt satsning på matematik ...