Lärosäten som får examinera grundlärare

Högskoleverket har i dag beviljat 32 av universitetens och högskolornas totalt 59 ansökningar om tillstånd att utfärda examen inom någon eller några av inriktningarna för den nya grundlärarexamen.

Beslut om ämneslärarexamen tas den 18 januari 2011.

Listan på lärosäten som får examinera grundlärare, [HSV] ...

Lärosätena som får examinera förskollärare och yrkeslärare, [HSV] ...

Examensordningen (Högskoleförordning 1993:100), [Regeringskansliets rättsdatabas] ...

Utbildningsministern: Chockvåg genom systemet, [DN] ...

Stockholms universitet förlorar examensrätt för lärarutbildning, [DN] ...

Umeå missar fler utbildningar, [VK] ...

Lärarfacket ”Situationen är mycket allvarlig”, [DN] ...

Stockholm förlorar lärarutbildning, [SVD] ...

Nya grundlärarutbildningen startar inte vid Stockholms universitet 2011, [Mynewsdesk/Stockholms universitet] ...

Umeå universitet planerar för förnyade examensansökningar, [Umeå universitet] ...

Framtida brist på grundlärare kräver samarbete, [Mynewsdesk/Lärarförbundet] ...

Extra ansökan om lärarexamina, [HSV] ...

110614
Den andra ansökningsomgången där Högskoleverket avgör vilka universitet och högskolor som får utfärda grundlärarexamen är nu avslutad. Av sammanlagt 18 ansökningar beviljas 16.

16 ansökningar beviljas grundlärarexamen, [HSV] ...

Fakta om de nya lärarexamina och sammanfattning över lärosäten med examensrätter, [HSV] ...

Från tidigare Aktuellt

Mer om lärarexamen i tidigare aktuellt ...