Lösning adventsproblem 22 december

Svar: 480.

Lösning: Eftersom två smaker som är lika har samma smak så måste vi välja två olika smaker till en tomtebägare. Dem kan vi välja på 240 sätt, den första kan vi välja på 16 sätt och den andra som måste vara olik den första på 15 sätt. Men å andra sidan har vi då räknat med att varje kombination av två olika smaker kan väljas på två sätt, först den ena och sen den andra eller tvärtom. Alltså finns det dubbelt så många sätt att välja som det finns möjliga par av två olika smaker. Det betyder att det endast finns 120 sådana par. För varje par av olika smaker väljer vi en topping på fyra olika sätt och det ger 480 möjliga tomtebägare.


Skicka in din lösning ...