Lösning adventsproblem 21 december

Svar: 6 eller -7 eller 0 eller 1.

Avståndet mellan två tal a och b på tallinjen är lika med absolutbelopp av dess differens, |a-b|. problemets villkor kan uttryckas så |x-21|= |x*x-21| vilket kan betyda två saker: antingen x-21=x*x-21 som ger x=x*x med lösningar 0 och 1 eller x-21=-(x*x-21) som ger x*(x+1)=42 med lösningar -7 och 6.
Med ord kan dessa 2 fall beskrivas såhär:

1. Talen x och x*x är lika och därför ligger på samma avstånd från vilket tal som helst.

2. 21 är medelvärdet av x och x*x.

Ändrad efter anmärkning av Agneta Avasjö och elever.


Skicka in din lösning ...