Lösning adventsproblem 18 december

Lösning: Först fördelar man de fulla tunnorna så rättvist som möjligt, två tomtar får två tunnor var och den tredje får tre. Nu fördelar man de halvfulla, de som bara fick två fulla får tre var och den tredje får en. Nu har alla lika mycket färg (tre och en halv tunnor) men de två första har det i fem tunnor var medan den tredje har lika mycket färg i endast fyra tunnor. Då tar han tre tomma tunnor och de första två bara två och nu är allt fördelat rättvisst.


Skicka in din lösning ...