Lösning adventsproblem 16 december

Lösning: Det räcker att flytta två av pepparkakorna.

Man har 9 pepparkakor.
Man lägger 3 pepparkakor så att de bildar en triangel. Vilken som helst triangel.
Då har man 3 rader med 2 pepparkakor i varje och 6 pepparkakor kvar.
Man lägger 2 pepparkakor till i varje rad.
Man kan göra hur som helst med varje rad, lägga de 2 extra mellan de ursprungliga eller en mellan och en utanför eller både utanför på olika sidor eller på samma sida i jämna avstånd eller ojämna.
En speciell lösning är att utgå från den givna figuren och flytta bara 2 pepparkakor. Resultatet kan se ut så här:


Denna typ av lösning har vi fått från Lukas Johansson, Anna Palm Cousins, Annika Lundberg, Carina Colebring och Fanny Oskarsson. Några andra lösningar lösningar har vi också fått, den första från Robert Norrman:


... och en från Christel Bergstrand:Och till slut en från Jonathan Carlsson: