Lösning adventsproblem 14 december

Svar: En av dem var både far och son. Det kunde till exempel vara en pojke, hans far och farfar.


Skicka in din lösning ...