VR stödjer forskning om vuxnas matematiklärande

Vetenskapsrådet stödjer forskningsprojektet Vuxnas matematik: I arbetet och för skolan med 4,5 miljoner kronor. Huvudsökande är professor Tine Wedege vid Malmö Högskola. I projektet skall vuxnas matematikanvändning i arbetslivet och dess relation till yrkesutbildning och till skolans kursplaner studeras.

Läs mer, [Malmö Högskola] ...

Vuxnas matematik: I arbetet och för skolan, [VR] ...

Om vuxnas lärande på NCM:s webbplats ...

Från tidigare Aktuellt

Om vuxnas lärande ...