PISA 2009: Webbsända presskonferenser kl 11 och 13

Hur presterar svenska elever i PISA? Följ Skolverkets presskonferens om svenska 15-åringars resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap i den internationella undersökningen PISA 2009.

Följ presskonferensen kl 11.00, [Skolverket] ...

Följ utbildningsminister Jan Björklunds presskonferens kl 13.00, [Regeringskansliet] ...