PISA 2009: Resultaten publiceras 7:e december

Den 7:e december publiceras nationellt och internationellt resultaten av PISA 2009. Sverige deltar som ett av 66 länder i PISA 2009. I PISA 2009 är läsförståelse huvudämne, med matematik och naturvetenskap som biämnen. Undersökningen genomfördes under perioden 9 mars - 17 april 2009.

I Sverige deltog i PISA 2009 knappt 4600 elever från 189 skolor. De flesta eleverna gick i grundskolans årskurs 9. Ett fåtal gick i årskurs 8 och i gymnasiet. Dessutom har skolornas rektorer besvarat frågor om t ex lärandemiljö, lärarnas kompetens och engagemang samt elevernas inställning och beteende.

PISA 2009, [Skolverket] ...

OECD to publish results of the latest PISA survey on 7 december 2010, [OECD] ...

Vidga den professionella friheten och att bygga på lärares och rektorers egen utvecklingskraft, [DN] ...

Dags att släppa in rektorn i klassrummen, [Sydsvenskan] ...

How the world’s most improved school systems keep getting better, [www.mckinsey.com] ...

Closing the talent gap: Attracting and retaining top-third graduates to careers in teaching, [www.mckinsey.com] ...

Capturing the leadership premium, [www.mckinsey.com] ...

Från tidigare Aktuellt

Om PISA ...