8F

Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete.
[Läs vidare ...]

Centralt innehåll
Problemlösning
[Läs vidare ...]

Att läsa

Meningsfull matematik genom verkliga problem
Bertram Stenlund Fridell & Martin Snickars
En alltför läroboksstyrd undervisning och elever som ifrågasatte nyttan med den matematik som de jobbade med på lektionerna, gjorde att författarna ville utveckla ett alternativt arbetssätt. Effekterna av att presentera problem i korta filmer blev större än vad de hade förväntat sig.
Aktiviteter

Robotprogrammering (170227)
Robotprogrammering ger elever tillfälle att använda stegvisa kommandon för att programmera en robot. Utöver det använder eleverna tidsmätning som redskap för att undersöka robotens funktion och för att relatera ett skrivet program till robotens fysiska förutsättningar.

Oändlighet och gränsvärde (170306)
Kunskap om oändlighet och gränsvärden är grunden för att förstå infinitesimalkalkyl. Aktiviteten utmanar elevernas föreställning om oändlighet. Syftet är att introducera begreppet gränsvärde och att illustrera det med matematikens språk. Genom aktiviteten utmanas elevernas kreativitet och problemlösningsförmåga utifrån ett par gränsvärdesproblem. Problemen går att lösa med grafiska, algebraiska och numeriska metoder. Uppgifterna ger möjlighet att låta eleverna lära sig av varandras strategier.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.


Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.

Innehåll: UD