6F

Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att uppleva matematik som en utmanande, kreativ och estetisk verksamhet.
[Läs vidare ...]

Centralt innehåll
Problemlösning
[Läs vidare ...]

Att läsa

Problemlösning i symbios med matematikhistoria
Bengt Ulin
Samverkan mellan matematik och andra ämnen kan stimulera problemlösning. Här finns många anknytningar till naturvetenskap, konst, teknik och inte minst historia. Syftet med denna artikel är att påvisa hur problemlösning och matematikhistoria kan korsbefrukta varandra och ingå i en levande symbios.

Utmaningar för understimulerade
Simon Wigzell & Anna Palbom
Att räkna före i boken är ett vanligt sätt att möta de elever som är speciellt intresserade och duktiga i matematik. Ofta saknas dock de utmaningar som kan behövas för att hålla intresset vid liv. Här ges förslag på ett arbetsområde som avser att fördjupa och vidga kunskaperna och också stimulera intresset hos dessa elever.Aktiviteter

Inte på rad (120413)
Detta är en aktivitet som kan lyfta fram de estetiska värden som finns i matematiska mönster.
Samverkan med textilslöjd rekommenderas.

Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.


Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.

Innehåll: UD