3F

Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att hantera procedurer och lösa rutinuppgifter.
[Läs vidare ...]

Centralt innehåll
Problemlösning
[Läs vidare ...]

Att läsa

Aktiviteter

Rektangel (110419)
Aktiviteten befäster kunskaper om den geometriska formen rektangel. Spelet övar förmågan att tänka framåt i flera steg.

Tärningsspelet 30 (101216)
Tärningsspelet 30 har spelregler som först kan verka betydligt krångligare än vad de faktiskt är. Eleverna får använda både aritmetik och strategiskt tänkande. Till vissa delar består aktiviteten av rena rutinfärdigheter men för många elever innebär det också problemlösning.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.


Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.

Innehåll: UD