2F

Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att beskriva, analysera och använda matematiska begrep och samband mellan begrepp.
[Läs vidare ...]

Centralt innehåll
Problemlösning
[Läs vidare ...]

Att läsa

Att starta med problem
Bengt Ulin
Problemlösning kan ses både som medel och mål i all undervisning. I denna artikel beskrivs hur problemlösning kan användas som ett sätt att närma sig matematiska begrepp. Med ett undersökande arbetssätt som stimulerar fantasin kan alla elever arbeta utifrån samma problem. Individualiseringen består då i hur och på vilken nivå problemet angrips.

Rika matematikuppgifter
Ole Björkqvist
Matematiskt rika uppgifter är viktiga hjälpmedel i undervisningssituationen och fungerar som bärare av undervisningskultur. I artikeln ges exempel på hur sådana uppgifter kan uppmuntra användning av olika representationer och lösningsmetoder. Rika uppgifter kan användas som înyckeluppgifterî, vilka läraren återkommer till gång på gång för att stärka elevens begreppsförståelse och förmåga att se sammanhang.

Aktiviteter för att lära matematik
Bjørnar Alseth
I det norska KIM-projektet kartläggs elevers begrepp och uppfattningar inom olika områden. Här presenteras en aktivitet, vars syfte är att tidigt utveckla god förståelse för positionssystemet. Aktiviteten har använts i förskola och tidiga skolår. I artikeln diskuteras även några överordnade principer för undervisning.

Aktiviteter

Gemensam problemlösning – tal (160429)
I dessa gemensamma problemlösningar får elever i grupp lösa problem om tal. Eleverna ges möjlighet att kommunicera om begrepp som större än, mindre än, udda och jämna tal, primtal och delbarhetsregler.

Vilken burk rymmer mest? (110408)
Låt eleverna i grupp lösa en uppgift om mätning och jämföra volymer. Uppgiften tränar elevernas förståelse för volymbegreppet och ger möjlighet till ett undersökande arbetssätt.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.


Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.

Innehåll: UD