9E

Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att tolka en situation samt utforma och värdera en matematisk modell.
[Läs vidare ...]

Centralt innehåll
Samband och förändringar
[Läs vidare ...]

Att läsa

Snurriga idéer – en idéutställning om rotationsvolymer
Hans Henriksson
Vid Matematikbiennalen 2002 i Norrköping belönades ”Snurriga idéer” med Nämnarens resestipendium. Artikeln beskriver hur elever med olika metoder kan samla in data som sedan kan bearbetas vidare i matematiska modeller.

Kan matematiken hjälpa oss att förstå hur vi blev till?
Torbjörn Lundh
Att matematiken är ett viktigt hjälpmedel inom fysik och kemi är välkänt, men även biologin utnyttjar matematiken för att studera komplexa fenomen. En matematisk modell för en viss kemisk process som kallas reaktion-diffusion kan exempelvis antyda hur en zebras ränder skapas. Kanske kan matematiken även hjälpa oss att förstå hur vi själva utvecklas från en enda äggcell till en färdig varelse?

Aktiviteter
En okänd graf (140210)
Elever behöver många erfarenheter av att samla och tolka information. De behöver även presentera information de själva har samlat. I denna aktivitet läggs grunden till linjediagram.

Bungeedockan (110210)
Bungeedockan handlar om att anpassa längden på en lina av gummisnoddar så att den inte blir för kort, då blir hoppet lite trist, och inte för långt, det är inte bra för hälsan. Denna aktivitet handlar om linjära funktioner och lämpar sig väl för grupparbete. Aktiviteten passar för alla åldrar.

Smarta handdukar (120323)
I aktiviteten ska eleverna jämföra handdukar i tre olika storlekar. De kommer att undersöka skillnad och förhållande, arbeta med begrepp som anknyter till geometri, värdera felkällor, använda skala och göra beräkningar om energiförbrukning, massa, kraft, hastighet etc.

Biografer (110303)
Eleverna ska gruppvis tolka grafer och koppla samman dem med tillväxt av olika organismer. Ämnesövergripande arbete sker genom den nära kopplingen till biologi.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.


Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.

Innehåll: UD