8E

Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete.
[Läs vidare ...]

Centralt innehåll
Samband och förändringar
[Läs vidare ...]

Att läsa

Blomstrande matematik med digitala imitationer
Juan Parera-Lopez & Tam Vu
Digitala verktyg kan i gymnasiets högre kurser öppna möjligheter för ett kreativt arbete med trigonometriska funktioner. Här får vi exempel på hur växter kan modelleras i polära koordinatsystem.

Snurriga idéer – en idéutställning om rotationsvolymer
Hans Henriksson
Vid Matematikbiennalen 2002 i Norrköping belönades ”Snurriga idéer” med Nämnarens resestipendium. Artikeln beskriver hur elever med olika metoder kan samla in data som sedan kan bearbetas vidare i matematiska modeller.

Aktiviteter

Fyra olika fyrhörningar (161130)
Detta är en aktivitet som ger elever tillfälle att upptäcka och använda begrepp för att beskriva likheter och skillnader mellan olika fyrhörningars geometriska egenskaper. Aktiviteten använder en så kallad applet som kan användas på datorer eller datorplattor.

Samma area (170109)
Aktiviteten ger eleverna tillfälle att använda en dynamisk representation för att undersöka förhållandet mellan två areor.

Hamlet – To be or not to be (170123)
Aktiviteten ger elever tillfälle att genom datasimulering använda statistikens metoder för att undersöka chansen att få ett givet ord då bokstäver dras slumpvis.

Oändlighet och gränsvärde (170306)
Kunskap om oändlighet och gränsvärden är grunden för att förstå infinitesimalkalkyl. Aktiviteten utmanar elevernas föreställning om oändlighet. Syftet är att introducera begreppet gränsvärde och att illustrera det med matematikens språk. Genom aktiviteten utmanas elevernas kreativitet och problemlösningsförmåga utifrån ett par gränsvärdesproblem. Problemen går att lösa med grafiska, algebraiska och numeriska metoder. Uppgifterna ger möjlighet att låta eleverna lära sig av varandras strategier.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.


Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.

Innehåll: UD