7D

Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att reflektera över matematikens utveckling och relevans.
[Läs vidare ...]

Centralt innehåll
Sannolikhet och statistik
[Läs vidare ...]


Att läsa

Medelvärdenas släktskap och gestaltning
Pesach Laksman
Det finns flera sorters medelvärden. Samband mellan tre av dessa diskuteras här samt åskådliggörs geometriskt.

Florence Nightingale – en statistikpionjär
Bengt Ulin
Den historiskt berömda sjuksköterskan och kvinnorättskämpen Florence Nightingale var också en av statistikens förgrundsgestalter. Vi får här ta del av hur hon med hjälp av skickligt använda diagram lyckades få genomslag för sina idéer som räddade liv. Inledningsvis ges även exempel på hur man kan missbruka statistik.

Farlige små tal – helt konkret
H. Alrø, M. Blomhøj, H. Bødtkjer, O. Skovsmose & M. Skånstrøm
Från Danmark kommer denna artikel som visar hur tomma filmburkar och centikuber kan illustrera sannolikheten för att ett ägg innehåller salmonellabakterier. Här diskuteras bl a efter datorsimulering vad det innebär att ta stickprov och konsekvenser för vardagslivet.

Populärt om populariteter
Josefin Bodell
Hur forskar man i matematik? Bland icke-matematiker florerar en mängd olika föreställningar – allt från att matematiken redan är ”färdig”, plus och minus är ju redan kända, och att forskare således räknar ”som vanligt” men med enormt stora tal och många decimaler, till att det bara bollas med bokstäver i komplicerade ekvationer. Sysslar matematiker med något obegripligt? Här är ett exempel från ett arbete som vi hoppas visar på andra sidor av forskningsarbetet.

Slumpen i vardag, samhälle, liv och universum
Peter Jagers
Skolans sannolikhetsbegrepp är lättast att illustrera med enkla spelsituationer. Dessa kan vara lockande tack vare sin tydlighet, men de leder lätt fel och kan få ämnesområdet att verka begränsat. Om slumpen finns i spel, så finns den också i en rad andra situationer.

Sannerligen synnerligen osannolikt
Håkan Johansson & Lennart Skoogh
I en nation som Sverige, som så totalt har gripits av speldjävulen, behöver både lärare och elever vettiga vardagskunskaper om sannolikhet och om chansen att vinna i olika spel. Med utgångspunkt i elevers intresse för spel och undersökningar presenteras i artikeln några konkreta undervisningsidéer, som kan bidra till att utveckla intresset och förståelsen för sannolikhetsresonemang.

Förbannade lögner, skruvade siffror och tillrättalagd statistik
Peeter-Jaan Kask
Världen runt omkring oss kan i många fall beskrivas med statistik, men tolkningen kan göras på många olika sätt. Opinionsbildare kan ”bevisa” att deras åsikter är de rätta genom att använda ett perspektiv som gynnar dem. Här får vi ta del av varför vi bör vara försiktiga med hanteringen av statistik.

Aktiviteter


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.


Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.

Innehåll: UD