1D

Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera och lösa problem.
[Läs vidare ...]

Centralt innehåll
Sannolikhet och statistik
[Läs vidare ...]

Att läsa

Sesam öppna dig – Att finna den hemliga koden
Mikael Passare
Här beskrivs en problemlösningsprocess med Portkodsproblemet från nr 3, 2001 som behandlats under en matematiklektion med klass 8e och 8f vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm.

Aktiviteter

Venn-diagram (110420)
Aktiviteten ger tillfälle till klassificering, logiskt resonemang och argumentation genom att eleverna med hjälp av ett Venn-diagram får undersöka samband mellan klasser eller mängder. Ett Venndiagram innehåller alltid alla kombinationer mellan mängder som är logiskt möjliga och kan därför användas till informella bevis.

Satsa rätt (111216)
Spelet som presenteras är ganska likt många traditionella sannolikhetsspel, men här ska två tärningars ”ögon” multipliceras. Detta gör att utfallet blir större än vid addition vilket eleverna troligen är mer vana vid. Uppgiften ger en ökad förståelse för tals faktorer och kan, beroende på elevernas förkunskaper, vara en övning i sannolikhetslära.

Fönsterprojektet (111027)
Med den här aktiviteten övar eleverna på att sortera och tolka data. Det handlar om en annons från en fönstertillverkare som har satt fel pris på ett av fönstren.

Slipslådan (110309)
Avsikten är att låta eleverna enskilt eller i grupp få genomföra ett sannolikhetsexperiment. Uppgiften erbjuder eleverna att vara kreativa och de kan utveckla sina egna funderingar och förklaringar till det de upptäckt.

Hur ofta väljer vi lika? (120217)
Syftet är att låta eleverna arbeta med ett sannolikhetsproblem där den intuitiva uppfattningen om problemets lösning kan stå i konflikt med den matematiska lösningen.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.


Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.

Innehåll: UD