9C

Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att tolka en situation samt utforma och värdera en matematisk modell.
[Läs vidare ...]

Centralt innehåll
Geometri
[Läs vidare ...]

Att läsa

Snurriga idéer
Hans Henriksson
Vid Matematikbiennalen 2002 i Norrköping belönades "Snurriga idéer" med Nämnarens resestipendium. Artikeln beskriver hur elever med olika metoder kan samla in data som sedan kan bearbetas vidare i matematiska modeller.

Även mästaren kan fela – en historisk uträkning
Björn Leonardz
Hur bedömer man ett slutresultat och hur avgör man om det är rimligt? Är inte dessa frågor rentav ännu viktigare i dag än när den här berättelsen utspelade sig?

Squaring Sweden
Robert Reys, Jennifer Bay & Ann Bledsole
Här publicerar vi en artikel från matematikvänner i USA. Är det inte intressant att man i det stora landet i väster intresserar sig för skala och relationer mellan nordiska länders areal? Kanske kan texten användas för samverkan engelska - matematik?

EU-bidrag
Bengt Ulin
Här beskrivs hur ett radioprogram givit upphov till reflektion kring de geometriska begreppen area, omkrets och flikighetstal. En autentisk, praktisk, samhällsorienterande tillämpning presenteras också, en uppgift som lämpar sig väl för ett undersökande arbetssätt. Säkert kan du hitta motsvarande som passar dina elever.

Aktiviteter

Höjdmätare (120504)
Det finns många sätt, såväl praktiska som teoretiska, att ta reda på hur högt något är. Här får eleverna tillverka en höjdmätare vars funktion bygger på likformighet och att kateterna i en 45–45–90-graders triangel är lika långa. Aktiviteten medför också uppskattning, användning av referensmått och mätning.

En halv boll (111125)
Med hjälp av snöre och en halv boll kan eleverna i en praktisk undersökning upptäcka att formeln för arean av en sfär beror på dess radie.

Smarta handdukar (120323)
I aktiviteten ska eleverna jämföra handdukar i tre olika storlekar. De kommer att undersöka skillnad och förhållande, arbeta med begrepp som anknyter till geometri, värdera felkällor, använda skala och göra beräkningar om energiförbrukning, massa, kraft, hastighet etc.

Uppslag: Att bestämma ett områdes area
Vid beräkning av rektangel-, triangel- och cirkelområdens areor mäter man bas och höjd respektive radie och sätter in värdena i formler. Däremot saknas formler för beräkning av areor av oregelbundna, t ex geografiska, områden. Sven Lundqvist aktualiserar här en metod för att lösa problemet. Samarbete med slöjden rekommenderas.

Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.


Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.

Innehåll: UD