8C

Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete.
[Läs vidare ...]

Centralt innehåll
Geometri
[Läs vidare ...]

Att läsa

Om omslagsbilden – På äventyr längs mattestigar
Brita Olsson-Lehtonen
På 90-talet började författaren använda programmeringsspråket Mathematica, som gav henne ett verktyg för visualisering av matematik. Det ledde till specialintresset
att använda bilder kan för att fördjupa förståelsen av matematikämnet.

Laborera via internet
Patrik Erixon
Hur kan internet användas i matematikundervisningen på gymnasiet? Här ges smakprov på interaktiva övningar som författaren använt i sin klass. Exempel från www.ies.co.jp och www.walter-fendt.de.

Snurriga idéer
Hans Henriksson
Vid Matematikbiennalen 2002 i Norrköping belönades "Snurriga idéer" med Nämnarens resestipendium. Artikeln beskriver hur elever med olika metoder kan samla in data som sedan kan bearbetas vidare i matematiska modeller.

Samspelet mellan algebra och geometri
Thomas Lingefjärd
GeoGebra är ett program som bland annat kan hantera algebra och geometri. Programmet är gratis, plattformsoberoende och finns översatt till ett flertal språk. Det kan användas på hela grund- och gymnasieskolan.

Symmetrier i islamiska mönster
Frode Rønning
Att se på konst med matematiska ögon ger enligt författaren nya möjligheter att tränga in i konsten. Konst ger också andra möjligheter att tränga in i matematiken. I denna artikel behandlas symmetrier utifrån islamsk konst. I artikeln ges exempel på hur uppgifterna kan undersökas och utvecklas med hjälp av ett gratisprogram.

Matematik – dold i ett pappersark
Kay Owens
Hur upptäcker man och lär sig viktiga begrepp i matematik? Många är överens om att det är bra att lära av arbete med laborativ materiel. Här ges förslag på hur man kan arbeta med A4-papper. Ett antal aktiviteter som kan varieras med tanke på elevernas förutsättningar och ålder presenteras. I ett kommande nummer kommenteras aktiviteterna utifrån forskning i Australien kring laborativ och konkret materiel.

The metric system
Maria Persson
Här ges ett konkret exempel på samverkan mellan de båda ämnena matematik och engelska. Eleverna får arbeta med olika länders måttsystem. Här finns goda möjligheter till fördjupningar som innefattar historiska, kulturella och ekonomiska inslag.

Aktiviteter

Fyra olika fyrhörningar (161130)
Detta är en aktivitet som ger elever tillfälle att upptäcka och använda begrepp för att beskriva likheter och skillnader mellan olika fyrhörningars geometriska egenskaper. Aktiviteten använder en så kallad applet som kan användas på datorer eller datorplattor.

Tio frågor (170116)
Tio frågor är en aktivitet som ger elever tillfälle att använda matematikord för att beskriva olika trianglar och fyrhörningar.

Samma area (170109)
Aktiviteten ger eleverna tillfälle att använda en dynamisk representation för att undersöka förhållandet mellan två areor.

Robotprogrammering (170227)
Robotprogrammering ger elever tillfälle att använda stegvisa kommandon för att programmera en robot. Utöver det använder eleverna tidsmätning som redskap för att undersöka robotens funktion och för att relatera ett skrivet program till robotens fysiska förutsättningar.

Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.


Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.

Innehåll: UD