1C

Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera och lösa problem.
[Läs vidare ...]

Centralt innehåll
Geometri
[Läs vidare ...]

Att läsa

Länkstenen
Calle Flognman
Genom att använda marksten kan elever få lösa verkliga matematikproblem som de tidigare inte har mött. Detta undersökande arbetssätt kan väcka elevernas engagemang och ger även läraren möjlighet att ställa sig frågan Vilka förmågor kommer till uttryck när de redovisar sitt arbete?

Föränderliga och harmoniska rektanglar
Pesach Laksman
Det finns mycket spännande att upptäcka i en rektangel. I artikeln beskrivs hur elever från tidiga grundskoleår och upp på gymnasiet kan träna sin problemlösningsförmåga med hjälp av rektanglar.

Chokladkakeproblemet igen – igen!
Mats Andersson
När man väl hittat en lösning på ett problem och njutit av den, kan man ha glädje av att fundera vidare över enklare och vackrare lösningar och över generaliseringar. Här behandlas chokladkakeproblemet igen, med denna avsikt.

Ett osynligt kontrakt mellan elever och lärare
Morten Blomhøj
Här behandlas hur ett didaktiskt kontrakt utvecklas och vilka konsekvenser detta har för arbetet i en klass. Sedan följer en redogörelse för ett utvecklingsarbete i geometri genomfört i en avslutningsklass i en dansk folkskola. I artikeln illustreras hur samspelet mellan elev och lärare kan förklaras utifrån innehållet i det didaktiska kontraktet. I anslutning till artikeln ges några exempel på svenska att pröva i egen klass.

Hemmafrum som lyckades
Gunilla Borgefors
Det finns gott om geometriska problem som är enkla att beskriva men svåra eller omöjliga att lösa. Dessa problem lockar inte bara yrkesmatematiker, utan också ett antal fritidsmatematiker som kan använda många år av sitt liv att fundera på dem. I de flesta fall blir resultatet inte mer än att de har roligt under tiden, men ibland händer det att någon hemma vid köksbordet löser ett problem som yrkesmatematikerna gått bet på. Det här är historien om ett sådant problem och den kaliforniska hemmafrun Marjorie Rice.

Petter och hans 4 getter
Lillemor Emanuelsson och Berit Bergius
Här följer första delen av en rapport om det arbete som vid Matematikbiennalen i Sundsvall i januari 1998 fick Nämnarens resestipendium för bästa utställning under temat Matematik som kultur. Några frågeställningar och elevarbeten presenteras.

Petter och hans 4 getter del 2
Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson

Tresteg
Doug Clarke & Barbara Clarke
Artikeln visar hur man kan utnyttja en situation som intresserar elever för att arbeta med matematikbegrepp. De får även tillfälle att praktiskt uppleva de förhållanden som gäller vid hoppen. Eleverna behöver ha tillgång till räknare och ett långt måttband eller ett mäthjul.

Maskrosorna blommar
Margaretha Gabrielsson
Här berättas om ett arbete i en etta. Många av barnen är intresserade av naturen och klassen har utomhuslektioner varannan vecka. När så en läsebokstext illustrerades av en maskros gavs en möjlighet att knyta samman läseboken, matematiken och barnens naturintresse.

Att dela en triangel
Jonas Hall
Lärartävlingen Kappa 2007 engagerade många lärare runt om i landet, se Nämnaren nr 1, 2008. Här är en lösning på en extrauppgift som även finns publicerad på Eduard Baumanns webbplats som ”modified Hall”. Det visar att även en högstadielärare med relativt enkla verktyg, tillgängliga för alla, kan bidra till den matematiska utvecklingen.

Att utveckla en problemställning
Lars Mouwitz
Syftet med denna artikel är att beskriva hur ett ganska vanligt matematiskt problem kan utvecklas till en mer omfattande laboration för elever på gymnasienivå. Samtidigt visas hur eleverna i en problemlösningsgrupp har genomfört laborationen och vilken kreativitet och matematisk förmåga de uppvisar i problemlösningsprocessen.

Origami
Norio Torimoto
Norio Torimoto höll flera seminarier om origami och matematik vid Matematikbiennalen 2002. Här visar han hur man kan upptäcka intressanta egenskaper hos det vanliga A4-papperet.

Den mångsidiga fyrhörningen – några uppslag till problemlösning i geometri
Bengt Ulin
En fyrhörning kan vara ett objekt för mångsidig träning på olika nivåer. Bengt Ulin, Bromma, ger några idéer om hur olika matematiska metoder kan utnyttjas för att undersöka vilka former fyrhörningen kan anta beroende på vilka villkor man ställer upp för den.

Aktiviteter

Vilken burk rymmer mest? (110408)
Låt eleverna i grupp lösa en uppgift om mätning och jämföra volymer. Uppgiften tränar elevernas förståelse för volymbegreppet och ger möjlighet till ett undersökande arbetssätt.

Rektangel (110419)
Aktiviteten befäster kunskaper om den geometriska formen rektangel. Spelet övar förmågan att tänka framåt i flera steg.

Skuggor (110506)
Avsikten med aktiviteten är att låta eleverna göra förutsägelser och sedan följa upp dem. När eleven upptäcker skillnaden mellan sin egen förutsägelse och det faktiska resultatet kan det bidra till att hon utvecklar sitt sätt att tänka, i detta fall hur tredimensionella föremål avbildas tvådimensionellt som skuggor. Med hjälp av förutsägelser riktas elevens uppmärksamhet mer mot sitt tänkande än åt att enbart göra något.

Stickor kors och tvärs (110527)
De stickproblem som är samlade i denna aktivitet har gemensamt att de utgår från geometriska former som t ex kvadrater och trianglar. Arbetet med problemen befäster de geometriska begreppen och ger övning i logiskt tänkande.

Informationsbitar (110419)
Eleverna arbetar i grupp med att lösa en uppgift i geometri. Uppgiften tränar elevernas förståelse och användning av ett matematiskt språk och att i en gruppsituation bidra till en lösning av ett problem.

Area med stickor (110519)
Area med stickor är en intressant och innehållsrik aktivitet. Den engagerar såväl elever i grundskolan och på gymnasiet som vuxna. Aktiviteten lyfter fram det faktum att en given omkrets kan ge ytor med olika areor och den innehåller även en stor portion problemlösning.

Area med stickor är också ett bra exempel på en aktivitet där material inledningsvis är nödvändigt för alla, men där ett abstrakt och generellt matematikinnehåll sedan kan utvecklas i olika hög grad beroende på elevernas kunnande och intresse.

X-kuber (110304)
Att vika och sätta samman kuber uppskattas av många. Förutom att det är en nyttig finmotorisk övning finns många möjligheter att lyfta fram varierande matematikinnehåll för elever i olika åldrar.

Uppslag: Matematik invikt i papperslådor
June Morita
Här bjuds på en aktiverande övning där eleverna viker tredimensionella papperslådor av pappersark, utan hjälp av klister eller tejp. Den kan användas från första klass.

Problem: Sfär i tetraeder
Den här uppgiften är hämtad från Mattesherpa. För handledning och kommenterer, se mattesherpa.se (för att få lösning måste man ansöka om medlemsskap, vilket är gratis).
Beräkna radien för den största sfär som kan innehållas i en (regelbunden) tetraeder med alla kantlinjernas längd lika med a.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.


Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.

Innehåll: UD