2B

Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att beskriva, analysera och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
[Läs vidare ...]

Centralt innehåll
Algebra
[Läs vidare ...]

Att läsa

Brottas med matematik
Krister Larsson
Låt eleverna själva upptäcka sambandet mellan rötter och koefficienter i andragradsekvationer.

Förskolebarns algebraiska tänkande
Frances Curcio & Sydney Schwartz
Genom konkret arbete med olika materiel utvecklas barnens tänkande kring matematiska idéer. Artikeln beskriver hur några förskolebarn samtalar kring ett par aktiviteter. Samtalen avslöjar tidigt algebraiskt tänkande. Artikeln har varit publicerad i Teaching Children Mathematics, februari 1997, och publiceras här med tillåtelse från NCTM.

Möte med bokstäver
Angelika Kullberg & Ulla Runesson
En Learning study är en cyklisk process där en grupp lärare utvecklar ett undervisningsinnehåll med stöd av vissa teorier om lärande och variation. Här beskrivs en Learning study inom området algebra.

Tidigare algebra
Johan Häggström
Algebra har i alla tider ansetts besvärlig och abstrakt. Det kan vara ett långt steg att gå från att räkna med tal till att räkna med bokstäver. I andra länder börjar man tidigare än vi. I denna och en följande artikel beskrivs hur man tänker och gör i Australien.

Variabler och mönster
Ronny Ahlström
Det är viktigt att eleverna får förståelse för grundläggande matematiska begrepp. Ett sätt att närma sig variabelbegreppet är via mönster som beskrivs med formler. Här beskrivs och diskuteras hur ett sådan arbete kan gå till.

Förstå algebra
Johan Häggström
Hur ska man lyfta fram innebörden i variabelbegreppet? Hur ska studier av mönster kunna formaliseras och hur kan elever utveckla förståelse för att tolka, formulera och lösa ekvationer? Denna och en tidigare artikel i Nämnaren 22(4) tar upp hur man går från att räkna med tal till att räkna med bokstäver.


Aktiviteter
Jämna och udda tal (170905)
De första tal barn kommer i kontakt med är de naturliga talen. Så småningom kan de upptäcka att naturliga tal går att dela in i två undergrupper: jämna tal och udda tal. Det bör undervisningen ta tillvara. Ett skäl för det är att när eleverna senare möter division är de förberedda på de båda begreppen delnings- och innehållsdivision

Uppslag: Talpyramider
Uppslaget handlar om en aktivitet med talpyramider som ger färdighetsträning och undersökning samtidigt.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.


Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.

Innehåll: UD