Skolverket bevakar matematikdidaktisk forskning

Skolverket har fått i uppdrag att sammanställa och sprida forskningsresultat till personal i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Ett av de områden som Skolverket bevakar sedan en tid är matematikämnets didaktik. Forskningsmaterialet tas fram av Umeå universitet på uppdrag av Skolverket. Informationen omfattar bl a intervjuer, rapporter, publikationer och avhandlingar.

Att nå ut och nå fram med forskningen, [Skolverket] ...