Skolverket: Ja till spetsutbildningar på högstadiet

Skolverket tillstyrker förslaget om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildningar i grundskolan, men lämnar synpunkter som är centrala för elevens situation i utbildningen. Likvärdigheten och de studiesociala aspekterna i försöksverksamheten lyfts fram.

Ja, till spetsutbildningar på högstadiet, [Skolverket] ...

Elitklasser på högstadiet splittrar lärarkåren, [Sydsvenskan] ...

Från tidigare Aktuellt

Om spetsutbildningar ...