6A

Syfte
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att uppleva matematik som en utmanande, kreativ och estetisk verksamhet.
[Läs vidare ...]

Centralt innehåll
Taluppfattning och tals användning
[Läs vidare ...]

Att läsa

Allting är relativt
Kerstin Hagland
I artikeln beskriver författaren en variant av sudoku som förutom de vanliga sudokureglerna även tar hänsyn till de ingående talens storleksrelation. Förslag ges på hur spelet kan varieras och anpassas efter elevernas behov.

Tankeläsaren
Lena Trygg
Artikeln innehåller ett antal aktiviteter som spänner från binär tankeläsning till användning av Cusenairstavar.

Aktiviteter

Summan på tärningar (130819)
Eleverna ska undersöka summan av talen på olika tärningar och försöka finna matemetiska mönster för att räkna ut den.

Trådbilder (110527)
Träna tiokamrater och linjalanvändning samtidigt. En aktivitet som kan utvecklas från en enkel ritövning för de yngsta eleverna till betydligt mer avancerad matematik för gymnasieelever. För sistnämnda finns referenser i aktiviteten att utgå ifrån.

Talserier (161220)
Genom arbete med talserier kan elever öva upp färdighet i att hantera tal. Aktiviteten kan också förbereda för ett algebraiskt tänkande.


Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.


Creative Commons-licensWebbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.

Innehåll: UD