Storsatsning på nordiskt MNT-projekt

Fredag 19 november beviljades det gränsöverskridande samarbetsprojektet ”SMIL(E) – Skandinaviska metoder för innovativt lärande (Europa)” 1 896 464 EUR från Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet. Genom att ta fram nya gemensamma metoder, material och miljöer för undervisning och inspiration inom naturvetenskapliga ämnen ska projektet göra dessa mer attraktiva för barn och ungdomar i regionen.

Läs pressmeddelandet ...