Lösning adventsproblem 7 december

Svar: Resultatlistan kan se ut så här:

Lopp 1    1 Castor    2 Buster    3 Astor
Lopp 2    1 Astor     2 Castor    3 Buster
Lopp 3    1 Buster    2 Astor    3 Castor
Lopp 4    1 Castor    2 Buster    3 Astor
Lopp 5    1 Astor     2 Castor    3 Buster
Lopp 6    1 Buster    2 Astor    3 Castor


Skicka in din lösning ...