Adventsproblem 2 december

Vilket går snabbast, att räkna alla heltal till 30 eller att räkna alla tiotal till 300? Varför?


Skicka in din lösning ...