Matematikutvecklare - stöd vid planering av uppdraget

Skolverket och NCM har i samverkan tagit fram en publikation med förslag på hur en lokal ämneskunnig utvecklingsledare, matematikutvecklare, kan bidra till ett långsiktigt kvalitetsarbete för att förbättra matematikundervisningen hos huvudmannen.

Matematikutvecklare - stöd vid planering av uppdraget, [Skolverket] ...

Matematikutvecklare.se ...